Image

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η χρήση του ιστοτόπου atticacleaners.gr (εφ’ εξής : «ο ιστότοπος») υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια.
 

Η χρήση του ιστοτόπου σημαίνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ισοτόπου.
 

2. Η atticacleaners.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί και επικαιροποιεί μερικά ή ολικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη κατόπιν τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων κ.λ.π. θεωρείται αποδοχή εκ μέρους του.
 

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας :
 

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου στο σύνολό του, εκτός από τις ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις (λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων), ήτοι, εντελώς ενδεικτικά : τα κείμενα, οι εικόνες το φωτογραφικό υλικό, τα video κ.λ.π. (εφεξής το «περιεχόμενο»), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της atticacleaners.gr και προστατεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, που ενδεχομένως φιλοξενούνται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοτόπου, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και η atticacleaners.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε σχετική με αυτά ευθύνη. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή ή διανομή υλικού από τον ιστότοπο για εμπορικό σκοπό χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση της atticacleaners.gr.
 

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων :
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
 

• Η atticacleaners.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα γνωστοποιούν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών του ιστοτόπου που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τον ιστότοπο είναι, ιδίως, τα ακόλουθα:
ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, αριθμός ταυτότητας, επάγγελμα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονική διεύθυνση (email).
 

•Η atticacleaners.gr δεσμεύεται ότι δεν θα διαβιβάζει, δημοσιοποιεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την συγκατάθεσή τους, εκτός αν υποχρεούται εκ του νόμου και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές. 

•Η atticacleaners.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του ιστοτόπου.
 

•Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστοτόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies, παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP) κ.ά. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή κάθε επισκέπτη/χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη κατά την χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοτόπου και για στατιστικούς λόγους. Τα συλλεγόμενα στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος της ηλεκτρονικής συσκευής, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές συναφείς πληροφορίες. Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα του ιστοτόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες, που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης, και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων, που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστοτόπου.
 

•Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης του ισοτόπου απενεργοποιήσει την χρήση cookies στον φυλλομετρητή (browser) ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

 

5. Αποποίηση ευθύνης της atticacleaners.gr:

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες ως έχει και αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση. Η atticacleaners.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την ορθότητα, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η atticacleaners.gr σε καμία περίπτωση -συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμελείας- δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, παραπομπών (links) και λοιπού περιεχομένου του ιστοτόπου. Επίσης, η atticacleaners.gr δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και εν γένει το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται.
Η atticacleaners.gr, επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συναφής ή συνδεδεμένος με αυτόν δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλους επιβλαβείς παράγοντες. Το κόστος των ενδεχόμενων αντικαταστάσεων, επιδιορθώσεων και επανορθώσεων αφορά τον επισκέπτη/χρήστη και σε καμία περίπτωση την atticacleaners.gr.
Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω αντίστοιχων συνδέσμων (links). Οι σύνδεσμοι αυτοί αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου, ενώ οι παραπεμπόμενοι δικτυακοί τόποι υπόκεινται στους οικείους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση links δεν σημαίνει έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο τους και για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου που αυτοί ακολουθούν. Την ευθύνη χρήσης των παραπεμπόμενων ιστοτόπων φέρει αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης.  

6. Ενημερωτικά δελτία (newsletters) : 

Η εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία της atticacleaners.gr είναι προαιρετική. Ο επισκέπτης/χρήστης που επιθυμεί την διακοπή λήψης ενημερωτικών δελτίων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις email που αναφέρονται στην σελίδα επικοινωνίας.
 

7.Η atticacleaners.gr δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε αιτήματα κάθε είδους που τυχόν της αποστέλλονται μέσω του ιστοτόπου και των ηλεκτρονικών της διευθύνσεων, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο δυνάμει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία : Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους ερμηνεύονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση αντίθεσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων ή διατάξεων προς την κείμενη νομοθεσία ο συγκεκριμένος όρος ή διάταξη θεωρείται ανίσχυρος και μη εφαρμοστέος, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται το κύρος και η ισχύς των υπολοίπων όρων και διατάξεων.
Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την χρήση του ιστοτόπου και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιώς.
 

9. Ο επισκέπτης/χρήστης διά της περιηγήσεως στον ιστότοπο δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι δικαιοπρακτικά ικανός προς σύναψη της παρούσας συμφωνίας.